Sex shop » Informacje podstawowe » Regulamin

pdf

Regulamin


wg Administrator

§1 Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep joni.pl należący do firmy ............................., z siedzibą przy ul. ........................, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ..................prowadzonej przez ................................. Numer NIP: ...............................

2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym joni.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

3. Serwis internetowy Sprzedającego funkcjonuje pod adresem www.joni.pl

4. Klientem sklepu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat.

5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§2 Oferta i realizacja zakupów

1. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

3. Wszystkie ceny podawane w sklepie joni.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę
- płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta Sprzedawcy:

...............................................
................................................

5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy wraz z podatkiem VAT

6. Płatność za zamówienia powyżej 299 zł odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe sklepu.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

§3 Reklamacje i gwarancje

1. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

2. W szczególnych przypadkach, gdy nie uda się znaleźć rozwiązania drogą telefoniczną lub mailową, nasza firma zajmie swoje stanowisko w ciągu 14 dni. Nie ustosunkowanie się w tym terminie Sprzedawcy oznacza przyjęcie reklamacji lub żądań klienta jako zasadne.

§4 Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia dostarczenia rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
 - jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
 - nie nosi śladów użytkowania,
 - nie został zniszczony,
 - jest kompletny

3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu........................................

4. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt. 1, koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: .................................

§5 Postanowienia końcowe


Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: ......................................


Data opublikowania artykułu 23 lutego 2009.


wagina.com.pl

o produktach


Produkty z zakresu cenowego

Poczta Polska:
płatność przy odbiorze - 17.50zł
płatność przelewem - 13.00zł